Kontakt:

Redakcija i marketing:
magazinaha@gmail.com

Direktor marketinga:
Ljiljana Budić Stanković
+381/63-250-434

Operativni menadžer izdanja:
Mrđan Keković
+381/61-22-14-111