Pravni saveti

Kako legalizovati stan u zgradi koja uopšte nije upisana?

Pitanje legalizacije stana jedno je od gorućih pitanja u našoj zemlji. O nedoumicama o tome kako konačno ući u legalni sistem i koji su konkretni koraci koje vlasnik sada nelegalnog objekta mora sprovesti, odgovara advokat Jovana Todorović.

U situacijama kada je objekat bio izgrađen bez dozvole za gradnju, a investitor nije podneo zahtev za legalizaciju (objekat ispunjava sve uslove iz člana 6 Zakona o ozakonjenju), vlasnik posebnog dela objekta – stana, garaže, poslovnog prostora – treba da nadležnoj jedinici lokalne samouprave, tj. opštini na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi, i građevinskoj inspekciji podnese zahtev za rušenje u skladu s postojećim Zakonom o ozakonjenju.

belgraade
foto: tob.rs

Nadležni inspektori donose rešenje o rušenju objekta koji je nelegalno izgrađen i praktično tada vlasnik ulazi u postupka ozakonjenja objekta i kada to rešenje dostavi Sekretarijatu za poslove legalizacije ili opštinskom organu, treba da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje svoje pravo svojine na navedenoj nepokretnosti, kao i tehničku dokumentaciju u skladu sa ovim zakonom.

Nakon sprovedenog postupka i pribavljene celokupne pravne i tehničke dokumentacije dostavlja se rešenje o ozakonjenju. Po pravosnažnosti okončanog postupka ozakonjenja građevniski inspektor donosi zaključak o obustavi postupka rušenja. Troškove legalizacije zgrade po novom Zakonu o ozakonjenju snosi investitor, ali kada je on nepoznat ili kada ga je nemoguće pronaći, vlasnici stanova mogu i sami legalizovati svoje nekretnine.

BelgradeFromAir
foto: belgrade-meu.org

Pročitajte ceo tekst u štampanom izdanju Aha magazina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *