Biznis & Finansije

Kada želite da Vam biznis raste, razvijajte svoje ljude

Sve više komuniciramo i sve se manje međusobno razumemo. A komunikacija postaje jedan od ključnih faktora uspeha na poslu i u životu. Jer stručnost se danas podrazumeva. Stručnost nam pomaže da uđemo u igru, a komunikacija da u toj igri pobedimo! Zbog toga ne čudi nagli porast interesovanja za različite programe koji imaju za cilj unapređenje naših komunikacionih potencijala i veština, a među njima posebno neurolingvističkog programiranja (NLP), metode koja nam pomaže da bolje razumemo naše različitosti i budemo uspešniji u odnosima sa drugima. Kako motivisati sebe i druge, voditi timove koučing metodom i iskoristiti prednosti NLP-a za lični rast govori Tatjana Šokčić, master upravljanja ljudskim resursima, sertifikovani NLP trener, osnivač i direktor konsultantske kuće HR Centar.

coach

NLP se primenjuje pre svega u velikim kompanijama, ali i u pravosuđu, obrazovanju, zdravstvu, vojsci, policiji, sportu… Koliko ovaj odnos može pomoći i poslodavcu i zaposlenom?
Svako od nas je jedinstven, sa jedinstvenim pogledom na svet, potrebama i željama, ponašanjima i sposobnostima. NLP nam pomaže da razumemo bolje te naše različitosti i tako budemo uspešniji u odnosima sa drugim ljudima. Ukoliko spoznamo šta nekoga pokreće, šta mu je važno i ka čemu teži, lakše ćemo zajedno dolaziti do cilja. NLP nam daje alate koji upravo to omogućavaju – bolje razumevanje i komunikaciju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Kako je moguće prevazići situaciju u kojoj je član tima duži vremenski period nezadovoljan?

Potrebno je saznati šta je stvarni uzrok nezadovoljstva. Kada ljude pitate, obično vam prvo govore stvari koje nisu pravi uzroci takvog stanja, nego nešto što se vidi na površini. Poželjno je da se sa zaposlenim razgovara šta stvarno nije u redu, da li čovek uopšte zna koja je svrha njegovog rada. Da bi bili motivisani da daju svoj maksimum, ljudi treba da znaju kakav je uticaj njihovog rada na ostvarivanje ukupnih, strateških ciljeva. Važno je i kakvi su međuljudski odnosi. Dobar lider se upravo i prepoznaje po sposobnosti da prepozna doprinos svojih ljudi i jasno im to komunicira, prenese svakom svom zaposlenom poruku da je važan za uspeh. Nema posvećenijeg čoveka od onoga koji je prepoznat, priznat i kojem je omogućeno da raste i razvija se sa svojom organizacijom.

Kako vi motivišete svoje zaposlene i sebe?
Baš onako kako govorim i drugima. Svako od nas zna ka čemu dugoročno idemo i kako ćemo dotle stići kroz kratkoročne ciljeve. Znamo koje su nam uloge, za šta smo zaduženi, kakav pojedinačni doprinos imamo i kakvi su ukupni efekti. Jasno komuniciramo zadatke i rezultate i nastojimo da imamo jasnu komunikaciju. Moji zaposleni imaju samostalnost u radu i odlučivanju u domenu dodeljenih odgovornosti i projekata, kao i mogućnost i obavezu da unapređuju procese i svakako najvažnije, svoje veštine i znanja. Kontinuirani rad na ličnom rastu i razvoju je naša najvažnija vrednost, jer samo tako možemo biti dobri i sebi i klijentima.

U kojim situacijama smatrate da je koučing najbolje primeniti kao stil liderstva?

Odgovor je jednostavan – uvek kada želite da razvijate svoj biznis. Ne možete da razvijate
biznis ukoliko ne razvijate svoje ljude. Koučing je odličan alat za razvoj ljudi i vrlo je jednostavan, jer nije važno da li znate da radite posao vaših ljudi bolje nego oni sami, nego da li umete da od njih dobijete maksimum koji mogu da vam daju. Ukoliko želite da vaši ljudi misle o tome kako i šta rade, da čujete njihove ideje, da ih motivišete da unaprede sebe i kompaniju u isto vreme – koristite koučing kao liderski stil.

U svakodnevnom životu svedoci smo da ljudi često u različitim situacijama imaju burne reakcije, npr. u gradskom prevozu, na utakmicama, u čekaonicama… Kako reagovati na agresivno verbalno ponašanje?
Asertivnost je jedini lek za agresivnost. Asertivnost je potrebno usvojiti na svesnom nivou kao način komunikacije i vežbati sve dok nam ne postane prirodna.

Činjenica je da muškarci i žene komuniciraju na različite načine. Kako NLP može doprineti kvalitetu ove komunikacije?
Svaki čovek poseduje svoj specifičan način komunikacije, jer svako od nas percipira svet putem svojih čula i propušta kroz svoje filtere. Filteri, kao što su sećanja i iskustva, stavovi i vrednosti za svakoga od nas su jedinstveni baš kao i ponašanja i stil komunikacije. Oni su uzrok našeg različitog poimanja objektivno istih stvari. Mi možemo sa nekim da se bolje ili lošije razumemo, jer nam filteri slično ili različito „funkcionišu”, ali učenje NLP-a znači upravo učenje i razumevanje mehanizama koji nas odlikuju i pokreću. Ukoliko naučimo da ih prepoznajemo, možemo da naučimo i kako da se u komunikaciji postavimo fleksibilno, tako da nas druga strana bolje razume. Zato su NLP-ovci odlični komunikatori i uspešni ljudi.

Tekst: Maria Cerovina

Foto: Privatna arhiva

*Tekst iz Aha magazina – jul / avgust, IX broj, 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *