Ideje za decu Inspiriši se

Odrastanje kroz igru i uloga odraslih u dečijoj igri

DSCN9583

Roditelji igru često definišu kao nešto “dečje”, nešto u čemu ne treba da učestvuju odrasli već samo deca. Kako smo rasli, usput smo zaboravili decu u sebi, te zato često ne uspevamo da razumemo našu decu i ne uzimamo u obzir da su njihova shvatanja sveta važna.

Za mališane uzrasta od 3 do 5 godina najvažnija su druga deca u igri, zatim igračke, a tek onda odrasli. Deca doživljavaju odrasle kao osobe koje prave većinu izbora u odnosu na njihovu igru (vreme, mesto, izbor igračka…), uz izuzetak da sami mogu odlučivati o tome koje će igre igrati. Mališani uživaju u igri, ali žele više prava na izbor.

Odrasli mogu da podržavaju igru građenjem bliskih odnosa i uzajamnosti sa decom, stvaranjem bezbedne i izazovne sredine, omogućavanjem bogatog iskustva i raznovrsnih kontakata sa vršnjacima… Podsticajno okruženje za igru poziva na istraživanje, šalje poruku da je dete prihvaćeno, podstiče njegovu radoznalost, kompetentnost i samostalnost. U takvom okruženju postoji interesovanje i briga za dečju igru.

Zaposleni u predškolskoj ustanovi „HAPPY KIDS“ borave u ovakvom okruženju sa decom, ali i predočavaju drugim odraslima (roditeljima, učesnicima u lokalnoj zajednici) važnost i potencijal igre i tako ukazuju na odgovornost odraslih za građenje i proširivanje mogućnosti za nju u različitim kontekstima – u porodici, različitim prostorima lokalne zajednice… Vaspitač u vrtiću stvara mogućnosti za igranje, organizuje aktivnosti i realizuje programske ciljeve kroz igru, pruža podršku aktuelnoj igri dece i prati igru.

Za igru u kojoj učestvuju deca i odrasli neophodna je saradnja koja se ogleda u dogovaranju pravila, zajedničkom istraživanju i korišćenju predmeta na drugačiji način. Deca vežbaju različite uloge, stvaraju i rešavaju probleme, koriste i usavršavaju različite forme simboličkog izražavanja, razvijaju samostalnost, samokontrolu, partnerstvo i timski rad sa vršnjacima i odraslima. Igra na ranom uzrastu omogućava učenje i stvaralački pristup učenju. Na maštovit i kreativan način deca usvajaju nova znanja o svakodnevnim pojavama iz svog fizičkog i socijalnog okruženja. Igrajući se, mališani prerađuju događaje iz svog okruženja (prerađuju doživljaje rođenja i smrti, dobra i zla, moći i nemoći i slično), predstavljaju i izražavaju svoje misli i osećanja. U igri se gradi sopstveni sistem vrednosti i razvija osetljivost za sistem vrednosti drugih.

Dvogodišnjaci u igri razvijaju šeme, obrasce ponašanja, kao što su kružno kretanje, prevoženje, spajanje, odvajanje predmeta, koji su podstaknuti unutrašnjom motivacijom i sopstvenim interesovanjem. Na primer, ako dete često prenosi materijale iz jednog dela prostora u drugi ili ih seli u druge prostore, verovatno je da istražuje ideju o udaljenosti i vremenu i mašti, iako to nije nužno osvešćeno ili verbalizovano. Veoma je važno da odrasli prepoznaju te obrasce ponašanja koje deca razvijaju i da podstiču decu da ih prenose na druge aktivnosti koje nisu igra.

Materijali, struktura prostora, vreme, odnosi sa drugima su integralni delovi koji zajedno utiču na igru deteta. Prenaglašavanje samo jednog dela celine, npr. opremanje igračkama i materijalima za igru, doprinosi igri samo ukoliko odrasle osobe i čitavo okruženje grade sa detetom odnos podrške, tolerancije na greške, spremnosti na rizike, ohrabruju originalnost i spremnost na „nered, galamu i slobodu“, kako se često opisuje igra dece.

Ukoliko odrasli smatraju da su za uspeh deteta u društvu značajnija akademska postignuća od igre, više će biti cenjeno i prihvaćeno učenje koje planiraju odrasli, a igra će se smatrati zabavom za slobodno vreme. Deca tako dobijaju poruku da je njihova igra manje važna od aktivnosti u kojima ih vode odrasli. Uverenja odraslih da je potrebno stalno angažovati dete u različitim poslovima i zadacima, a da je igra kratki predah u tome, umanjuje kapacitete deteta za maštu i stvaralaštvo.

Teško je preceniti značaj igre na razvoj i napredovanje predškolskog deteta. Dragi roditelji, ne zaboravite – dete kroz igru uči, a učeći se igra i na taj način izrasta u zdravo, aktivno i kreativno biće. U Predškolskoj ustanovi „HAPPY KIDS“ sve aktivnosti realizujemo kroz igru, vodeći se idejom da su naši mališani budući velikani i verujući u tezu istraživača da prosec igre u predškolskom uzrastu odgovora procesu naučnog istraživanja u zrelom dobu.

Happy Kids predškolske ustanove se nalaze na osam lokacija u Beogradu, a sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu happykidsvrtic.rs

DSCN9597

Happy-Kids-7-39DSCN9602DSCN9587DSCN9575DSCN9576

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *