Gde ići? Nekategorizovano Umetnost

Izložba “So much furniture and light in dis room”

Otvaranje izložbe u utorak, 26. februara u 19:00 

Izložba traje do 9. marta 2019. u Galeriji Doma omladine Beograda 

Voždovačka galerija predstavlja izložbu “So much furniture and light in dis room“, nastalu u saradnji sa umetnicom Kristinom Nikolić (Deska Deska) u Galeriji Doma omladine Beograda. 

Postavimo reči i predmete u sistem gde jedno može zameniti drugo.
Na primer: Ovo je slika, na njoj je naslikan most dužine vašeg koraka.

U odsustvu slike, reči mogu biti sve i bilo šta, konkretan pojam dobija apstraktnu i slobodnu formu. Forme nešto znaju i stoje kao portali za značenje, jedne naspram drugih. Svoju emociju, dakle, zakačićemo za formu, za predmet, u suprotnom ne znamo gde sa njom. Stvari postaju jasne tek kada se imenuju, sve do tada su sunđer, sve do tada ne postoji granica.

Kristina Nikolić pripada generaciji umetnika koji istražuju koncept paralelno sa stvaranjem, čija umetnost nastaje pre ideje, kroz fascinaciju fenomenima, vizuelnim i verbalnim. Rad na ovoj izložbi istovremeno predstavlja jedan misaoni proces i mnogo manjih misli, uzimajući u obzir mogućnost vizuelne imaginacije, uticaj domaće popularne kulture, romantizaciju međuljudskih odnosa i želju da se ljubav pojednostavi kroz simbole.

Zbog toga lanci: simbol sigurnosti uz predaju kontrole, jer lanac (bio kraći ili duži) ima fizičku granicu, daljinu do koje može da ode. Sve više od toga deluje kao fantazija.

Gajimo materijalne odnose između ljudi, a društvene odnose između stvari. Prema predmetima se ponašamo kao prema ljudima. Želimo ih. Fetišiziramo ih. Odnosimo se prema njima kao prema nečemu što je vredno. Očekujemo da nas usreće.

Napomene:
U tekstu je korišćen citat iz Kapitala Karla Marksa i rečenica iz vizuelnog rada Kristine Nikolić napravljenog u sklopu Instituta za aplauz. Citati su obeleženi kosim slovima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *