Zdrava psiha

Tribina: Psihopatologija svakodnevnog i nesvakodnevnog života

Utorak, 12. mart 2019. u 19:00
Dom omladine Beograda//Sala AmerikanaCiklus: Svakodnevica u psihologiji

Govornici: dr Dušan Potkonjak, glavni trener i senior trener SPA Moreno, psihijatar i trener Britanske psihodramske asocijacije BPA; dr Sanja Životić, diplomirani psihodramski terapeut i specijalista dečje i adolsescentne psihijatrije; Nevena Batinić, student Fakulteta za medije i komunikacije i predstavnik i osnivač studentske organizacije Klub studenata psihologije “Akcioni potencijal”.

Moderator: Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi, član UO Udruženja za transakcionu analizu TAUS.

Na ovoj interaktinoj tribini, naši gosti će zajedno sa publikom pokušati da odgovore na pitanja šta je to svakodnevna patologija i distorzija u ljudskim susretima; koliko je moguć autentični ljudski susret, sa što manje projekcije i transfernih elemenata; koji su to mehanizmi ponašanja i stilovi interpersonalnih odnosa koje ponavljamo; gde su granice između svakodnevne tuge i kliničke depresije, između sumnje, precenjenih ideja i projekcija koje svi pravimo, a kada to postaju sumanute ideje i kada težina konflikta i komunikacije prelazi u tešku destruktivnu komunikaciju i maligno ogledanje. Šta je to drugačije u nesvakodnevnoj patologiji, kao što je teška klinička depresija sa rizikom samopovređivanja i suicida, akutna psihotična reakcija, sumanuti sindrom i psihoza u maniji, depresiji i shizofreniji. Posebno ćemo se baviti pitanjem šta se dešava kad neko nama blizak uđe u takvo stanje, budući da postoje predrasude i nedovoljna informisanost o tome šta povećava rizik samoubistva, šta je psihoza, šta je manični i depresivni sindrom.

Biografije govornika:

Dr Dušan Potkonjak, glavni trener i senior trener SPA Moreno, psihijatar i trener Britanske psihodramske asocijacije BPA od 1994. Dr Potkonjak je 1988. počeo da vodi prvu redovnu iskustveno-edukativnu psihodramsku grupu u tadašnjoj Jugoslaviji. Diplomirao je psihodramu 1991. u V. Britaniji pri BPA, glavni trener bila mu je Marša Karp, učenica osnivača psihodrame J. L. Morena. Dr Potkonjak je 1993. završio 1300 sati diplomskog kursa pri Londonskom institutu za grupnu analizu, overseas training. Edukovao se u oblasti playback teatra i član je profesionalne kompanije “Playback South Theatre London“. Jedan je od osnivača Playback – Beograd.

Dr Sanja Životić, diplomirani psihodramski terapeut i specijalista dečje i adolsescentne psihijatrije, sa bogatim kliničkim psihijatrijskim i psihoterapijskim iskustvom u radu sa adolescentima u stacionaru i ambulantno u KBC “Dr. Dragiša Mišović”. Vodi grupe adolescenata integrišući psihodramu sa elementima psihodinamske terapije, naročito teorije objektnih odnosa Melani Klajn, o čemu je dodatno edukovana. Drži predavanja i radionice iz oblasti psihodrame i kliničke psihijatrije na stručnim seminarima i kongresima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *