Biznis & Finansije Pravni saveti

Kako legalizovati stan u zgradi koja uopšte nije upisana?

Sitanje legalizacije stana jedno je od gorućih pitanja u našoj zemlji. O nedoumicama o tome kako konačno ući u legalni sistem i koji su konkretni koraci koje vlasnik sada nelegalnog objekta mora sprovesti, odgovara advokat Jovana Todorović.

Novi propisi o legalizaciji, tj. Zakon o ozakonjenju objekata (Sl. Glasnik 96/2015) stupio je na snagu krajem 2015. godine. Veliki broj vlasnika nelegalno izgrađenih objekata muči kako ih legalizovati i koji je najkraći put da se postupak legalizacije okonča.

pexels-photo

Predmeti legalizacije po Zakonu o ozakonjenju objekata jesu svi objekti za koje je podnet zahtev za legalizaciju prema ranije važećim pozitivnim propisima Republike Srbije do 29. 1. 2014. godine. Takođe, u postupku ozakonjenja objekata mogu biti i oni nelegalni objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu s ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, a koji je vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine (snimano do jula 2015. godine).

U situacijama kada je objekat bio izgrađen bez dozvole za gradnju, a investitor nije podneo zahtev za legalizaciju

(objekat ispunjava sve uslove iz člana 6 Zakona o ozakonjenju), vlasnik posebnog dela objekta – stana, garaže, poslovnog prostora – treba da nadležnoj jedinici lokalne samouprave, tj. opštini na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi, i građevinskoj inspekciji podnese zahtev za rušenje objekta u skladu s postojećim Zakonom o ozakonjenju. Nadležni inspektori donose rešenje o rušenju objekta koji je nelegalno izgrađen i praktično tada vlasnik ulazi u postupak ozakonjenja objekta i kada to rešenje dostavi Sekretarijatu za poslove legalizacije ili opštinskom organu, treba da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje svoje pravo svojine na navedenoj nepokretnosti, kao i tehničku dokumentaciju u skladu s ovim zakonom. Nakon sprovedenog postupka i pribavljene celokupne pravne i tehničke dokumentacije dostavlja se rešenje o ozakonjenju. Po pravosnažnosti okončanog postupka ozakonjenja građevinski inspektor donosi zaključak o obustavi postupka rušenja.

stairs-home-loft-lifestyle

Troškove legalizacije zgrade po novom Zakonu o ozakonjenju snosi investitor, ali kada je on nepoznat ili kada ga je nemoguće pronaći, vlasnici stanova mogu i sami legalizovati svoje nekretnine. Po pravilu, potrebno je prvo ozakoniti samu zgradu, ali prema novim propisima za ozakonjenje stambene zgrade ne plaća se taksa, već će vlasnicima koji legalizuju posebne fizičke delove (stan, garaža, poslovni prostor) biti utvrđena taksa u zavisnosti od namene i površine objekta koji legalizuju.

Ukoliko je pak reč o zgradama u kojima investitor više ne postoji, svaki stanar će moći da ozakoni svoj stan nezavisno od drugih, bez saglasnosti drugih stanara i bez obzira na to što zgrada nije legalizovana.

Tekst: Jovana D. Todorović

Foto: www.pexels.com

*Aha magazin – maj / jun 2016, VIII broj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *