Akademija “Dositej”

U situaciji u kojoj ni svet ni obrazovanje nisu imali izbora zbog pandemije koronavirusa na velikom ispitu bile su srednje stručne škole, naročito umetničke i medicinske, koje imaju mnogo...

Porodica u krizi

Ilustracija: Anđela Srejić I porodični sistem, slično pojedincu, može da zapadne u krizu — naruše se emotivna atmosfera, odnos prema fizičkom kontaktu i partnerska dostupnost kao neophodna osetljiv...

Svi ljudi od akcije su sanjari

Nina Radulović, prefinjene lepote, aristokratskog držanja, stilom i stavom brani urođenu ženstvenost. Besprekorna dikcija, odmerenost u nastupu i profesionalizam odaju školovanog novinara, osobu ve...

 

PRATITE NAS NA