Nekategorizovano

Šta posle korone?

Kolumna dr Saše Božović, infektološkinje i
zamenice direktorke SMA Klinike

U SMA Klinici, koju je osnovao dr Milan Mileusnić, fizijatar, uvek se prednjačilo sa uvođenjem novih procedura u fizikalnoj i regenerativnoj medicini. Dobro je poznato da je dr Mileusnić bio pionir u metodama regenerativne medicine koštanozglobnog sistema, poput PRP procedura, lečenja matičnim ćelijama…

SMA Klinika je i ovog puta jedina u regionu koja primenjuje inovativne metode postcovid rehabilitacije.

Sama bolest može proticati bez simptoma, kao blaga klinička slika ili srednje teška do jako teške forme bolesti, koja se završava ARDS-om (teškim akutnim respiratornim sindromom), zbog čega se pacijenti leče kiseonikom ili stavljaju  na respiratore.

Najčešći simptomi jesu povišena temperatura, kašalj, osećaj kratkog daha i malaksalost, gubitak osećaja mirisa i ukusa, ali kako je pandemija trajala, otkriveni su i mnogi drugi simptomi.

Kad akutna bolest prođe, nastaje period oporavka, koji kod lakših oblika bolesti traje oko dve sedmice, a kod težih više meseci, a možda su i godine u pitanju. To ćemo svakako u narednom periodu saznati.

Simptomi koji zaostaju posle ove bolesti nazivaju se Long Covid, što upućuje na dužinu trajanja  ovakvog stanja. U praksi, pacijenti lutaju od jednog specijaliste medicine do drugog jer su simptomi  raznoliki. Test im je na sam virus negativan, a laboratorijske analize u referentnim granicama, što dodatno zbunjuje kako lekare, tako i pacijente. Za takve ljude je neophodno da se ovo stanje prepozna i da se upute na fizikalnu rehabilitaciju.

Potrebno je uraditi fizikalnu rehabilitaciju svih pacijenata koji posle Covid 19 infekcije imaju bilo kakav simptom. Skoro svaki pacijent ima  posledice, a najčešće su to smetnje sa disanjem i hronični zamor.

U našoj SMA Klinici smo u tom smislu osmislili dva postcovid paketa koji su paketi fizikalne rehabilitacije, a ne check paketi. Praktično je to program koji niko u našoj zemlji ne primenjuje, a postizali smo odlične rezultate. Paketi su mesečni, tako da je potrebno strpljenje i postepeno vraćanje pacijenata u formu. Ukoliko je potrebno, u skladu sa zdravstvenim stanjem, personalizovano pristupamo pravljenju paketa za svakog pacijenta. U praksi se pokazalo da postoje dve vrste ljudi koji dolaze po pomoć: prvi su oni koji su uplašeni i pridržavaju se striktno režima koji dogovorimo na početku i osobe koje su temperamentne, nestrpljive i žele sve odmah i sad, što u ovom slučaju nije moguće. Svakako je jako važno da se pacijentima podrobno objasne sastavi paketa, dužina trajanja i način izvođenja.

 Po potrebi se program može i produžiti, ali i proširiti, ukoliko to zdravstveno stanje pacijenta zahteva. Ponekad se srećemo, i pored dobrog opšteg stanja, sa povišenjem određenih faktora u krvi poput D dimera, enzima jetre ili smanjenom saturacijom kiseonika u krvi, kada odmah reagujemo terapijski.

Mesečni postcovid paket posle upale pluća podrazumeva prethodnu proveru zdravstvenog stanja u vidu laboratorijske pretrage, pregleda više specijalista, ultrazvučnog pregleda dijafragme, proveru EKG zapisa i zasićenosti krvi kiseonikom. Mesečne vežbe disanja, koje određuje specijalista fizijatar, rade se uz primenu kiseonika, ukoliko je potrebno i testove provere disanja po određenoj dinamici. Posebno je važna primena oksigenih autotransfuzija.

Kod mesečnog paketa za hronični zamor, posle laboratorijske, ultrazvučne dijagnostike, pregleda više specijalista, fizijatar određuje kinezivežbe za postepeno vraćanje mišića i zglobova u formu. Boost infuzije doprinose boljem opštem stanju i potpomažu vraćanje snage.

Retko kada naši pacijenti imaju samo jedan simptom koji zaostaje posle ove bolesti, tako da u našoj SMA Klinici obraćamo pažnju i na druge više ili manje izražene simptome na koje se pacijent žali, a u cilju njihovovog ublažavanja do izlečenja.

Ovakav pristup je doprineo izuzetnom zadovoljstvu naših pacijenata i uspešnosti ovih posebnih metoda fizikalne rehabilitacije, na koje nas je ovaj virus primorao, a koji su se pokazali kao veoma svrsishodni.

Celu kolumnu možete pročitati u prolećnom broju Aha Magazina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *