Nekategorizovano

Bolni zglobovi-kako prepoznati razliku?

Zamenik direktora SMA Klinike, dr Saša Božović, u svojoj novoj kolumni daje važan odgovor na pitanja kako napraviti razliku između problema sa zglobovima nastalih posle korone i onih koji su nastali kao posledica bolesti ili starosti.

Jedno od najčešćih stanja u bolestima koštano-mišićnog sistema je u vezi sa bolnim zglobovima. Kao što samo ime kaže, u osnovi ovog stanja je bol u zglobu, kako u mirovanju, tako i pri kretanju. Problemi mogu nastati u svakom starosnom dobu. Kod dece se često javljaju bolovi u zglobovima usled rasta, kod sportista usled sportskih povreda ili preopterećenosti mišića, ligamenata prilikom treninga ili utakmica, u kom slučaju možemo reći da se zglobovi brže „troše“, dok kod starije populacije preovlađuje degenerativno propadanje koštanog, hrskavičavog, mišićnog tkiva ili pak reumatoidne bolesti.

U postkovid stanju, posle preležane aktivne Covid 19 infekcije, često i veoma dugo perzistiraju bolna stanja zglobova i mišića. Ljudi se javljaju lekarima opšte prakse, ortopedima, reumatolozima, fizijatrima i najčešće mogu pročitati sledeće dijagnoze: artritis, artroza ili artropatija.

Koja je razlika između ovih stanja?

Artritis je zapaljenska bolest zglobova koja se odlikuje  bolnim, crvenim, otečenim i toplijim na dodir zglobom koji ne funkcioniše kao ranije, tj. postoji ispad funkcije zahvaćenog zgloba kroz ograničenje pokreta. Primeri su reumatoidni artritis, septički artritis, juvenilni artritis, reaktivni artritis.

Artroza je degenerativno oboljenje gde tkiva zgloba usled starosti ili druge bolesti jednostavno propadaju i gube svoju fiziološku funkciju, ali gde nema znakova zapaljenja, odnosno zglob nije crven, otečen, topao.

Primer je gonartroza ⸺ degeneracija zglobova kolena ili coxartroza ⸺ degenerativno propadanje zgloba kuka. Degeneracija i jeste starenje zgloba. Artroza može biti primarna, kada nastaje u prethodno zdravom zglobu ona nastaje usled starosti ili je nejasnog uzroka. Sekundarna je kada degeneracija nastaje na terenu već postojećeg  patološkog stanja u zglobu, najčešće kod traume  ili propadanja tkiva različitog uzroka.

Artropatija  je naziv koji je ranije korišćen za sva patološka stanja zglobova, ali je sada definisano da su to stanja zgloba u kojima je zglobni sistem sekundarno zahvaćen, a u okviru bolesti nekog drugog organa u telu. Osnovna bolest nije vezana za zglobove, ali u okviru određene bolesti zglobovi bivaju zahvaćeni i oštećeni različitim mehanizmima. Primer je dijabetesna artropatija kod šećerne bolesti, tzv. Šarkoov zglob; kod hemofilije krvavljenje u zglobu dovodi do propadanja hrskavice; kod gihta dolazi do nakupljanja urične kiseline u zglobu usled poremećenog metabolizma, koja direktno oštećuje hrskavicu. 

Postkovid  stanja zglobova mogu spadati u reaktivne artritise, tj. upale zgloba posle virusne infekcije izazvane SARS Corona virusom, ali moguće su i artroze usled autoimunog oštećenja zglobnih struktura. 

Da bismo bili sigurni šta je uzrok bolnog stanja zgloba, koriste se laboratorijska ispitivanja, dijagnostičke metode ultrazvučnog pregleda, rendgen, magnet zglobova. Svaka od ovih metoda  je specifična za određene strukture i lekar će preporučiti najprecizniju u skladu sa  kliničkom slikom.  

U SMA Klinici tretiramo bolne zglobove najsavremenijim metodama, koje dovode do brzog obezboljavanja i vraćanja punog obima pokreta zgloba.

Od metoda se najčešće koriste radiofrekventna terapija INDIBA, koja se u SMA Klinici radi kroz Indiba centar izvrsnosti. Ova metoda na potpuno bezbedan i bezbolan način efikasno dovodi do oporavka tkiva zgloba regulacijom metabolizma, aktivacijom krvotoka u tretiranom području, stimulacijom ćelija uz brzo obezboljavanje i protivupalni efekat. Bitno je da fizikalna rehabilitacija ovom metodom počinje odmah u akutnoj fazi zahvaćenosti zgloba, kada su simptomi jako izraženi, a rezultati su osetni već posle prvog tretmana. Kontraindikacije za ovu metodu su pejsmaker, oštećenje kože, upala vena i trudnoća. 

Terapija dubokim elektrostatičkim oscilacijama HIVAMAT je neagresivna metoda koja eliminiše bol, otok, mišićnu napetost, ubrzava oporavak posle povreda i poboljšava ishranu tkiva.

Elektrostimulacija  RSQ aparatom koji stimuliše nervni sistem raličitim tipovima struja koristi se i u kombinaciji sa kineziterapijom za brži oporavak.

PRP plazma terapija zglobova, mišića i tetiva po metodi dr Milana Mileusnića, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i prolo terapije, koji je prvi ovu metodu koristio u Srbiji, dovodi do regeneracije zgloba ubrizgavanjem sopstvene plazme pacijenta obogaćenim faktorima rasta. Alfa granule iz trombocita luče faktore rasta, pa se tkivo i hrskavica zgloba ciljano regenerišu. Mogućnost greške pri ubrizgavanju plazme u oštećeni zglob, mišić ili tetivu se potpuno eliminiše, jer se metoda uvek radi pod kontrolom ultrazvuka, a u saradanji doktora fizijatra i radiologa. 

Uz gorepomenute terapije, radimo i laseroterapiju, magnetoterapiju i fototerapiju.

U okviru POSTCOVID centra izvrsnosti, prvi i jedini smo u Srbiji i regionu uveli metode  fizikalne rehabilitacije posle provere zdravstvenog stanja, za najčešća stanja posle preležane Covid 19 infekcije, u koje spadaju i  bolovi u mišićima i zglobovima, koji ometaju pacijenta u svakodnevnim aktivnostima. Pristup je personalizovan, a čine ga kombinacija fizikalnih procedura, kineziterapije i pojačane vitaminsko-mineralne infuzije.

Uz multidisciplinarni pristup više specijalista, najsavremenije metode fizikalne medicine i rehabilitacije, personalizovan pristup pacijentu, SMA Klinika brine o zdravlju pacijenata, koji nam se u velikom broju rado vraćaju, želeći za sebe i svoju porodicu uvek najbolje.

Dr Saša Božović 

Klinički lekar infektolog i zamenik direktora SMA Klinike

Njeno radno iskustvo obuhvata rad u službi hitne medicinske pomoći, na hirurškom prijemnom odeljenju, ambulantni i bolnički rad na infektivnom odeljenju. Takođe, radi kao organizator terenske i transportne službe i obezbeđenja sportskih i ostalih događaja, vođa je projekata za otvaranje novih i akviziranih zdravstvenih ustanova u Beogradu i Novom Sadu, direktor medicinskih ustanova u Beogradu i Novom Sadu, savetnik Uprave za razvoj mreže medicinskih ustanova na teritoriji Srbije.

Predavač u medicinskoj školi, predsednik nadzornog odbora Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova, član izvršnog odbora Lekarske komore Beograda i član skupštine Lekarske komore Srbije, potpredsednik posebnog odbora za medicinsku etiku.

Poseduje diplomu zdravstvenog menadžmenta, Reiki mastera, sertifikate za aplikaciju hijaluronskih filera, primenu mezoterapije i hemijskog pilinga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *