Biznis & Finansije Pravni saveti

Pravni savet

jovana-todorović

Sezona godišnjih odmora uvek sa sobom povlači i nepredviđene okolnosti koje nam se usput dešavaju. Bilo da smo putovanje isplanirali početkom godine ili smo u poslednjem trenutku rešili da otputujemo negde svaki putnik ima pravo da, u slučaju nepredviđenih okolnosti, povrati novac koji je uplatio za aranžman. Da biste izbegli eventualne neprijatne situacije, evo nekoliko saveta koje svaki putnik u skladu sa zakonskim odredbama ima, a koje se turističke agencije često trude da prikriju ili prećute putnicima.jovana-todorović

Prilikom uplaćivanja aranžmana svaki putnik potpisuje Ugovor o uslovima putovanja od koga mogu da odustanu i agencija i putnik. Opštim uslovima putovanja trebalo bi da bude propisano kada i u kom trenutku može da se odustane, kao i koliko će to koju stranu da košta. Putnik može da odustane u svakom trenutku, međutim svaki razlog odustanka ima svoju cenu, zato je uvek dobro i neophodno pročitati Uslove putovanja, koje većina nas nikada ne pročita, a u kojima je navedeno koliki je iznos na koji putnik ima pravo da povrati. Odustajanje od putovanja zavisi od trenutka kada je putnik odustao od puta. Na primer, agenciji će biti uplaćeni samo administrativni troškovi ako se blagovremeno odustane od puta, ali sa druge strane pitanje blagovremenosti je pitanje destinacije na koju se ide. Nije isti rok blagovremenosti kada se putuje u evropsku zemlju autobusom ili na primer zemlju u koju se ide avionom uz obavezu pribavljanja vize.

Administrativni troškovi agencije ne mogu da budu viši od 5%. Ako se odustane od putovanja nakon roka koji se smatra blagovremenim i opravdanim, agencija je ta koja može da zadrži ceo iznos a najmanje iznos koji je imala za stvarne troškove oko aranžmana putnika. Putnik uvek može da odustane u situacijama koje se zakonski nazivaju viša sila i podrazumevaju opravdane razloge i nakon isteka blagovremenog roka. Tada agencija ima pravo da zadrži samo administrativne troškove koji su nastali. Pod opravdanim razlozima podrazumeva se: smrtni slučaj u porodici, iznenadna bolest i odlazak na bolničko lečenje, poziv za vojsku, vanredno stanje proglašeno zbog neke elementarne nepogode. Putnik je dužan da agenciji potkrepi svoje tvrdnje i dostavi neophodnu dokumentaciju kako bi opravdao razloge koji su doveli do otkazivanja putovanja.

U slučaju da agencija odbije da povrati novac, putniku ostaje da se obrati asocijaciji YUTA ili ukoliko agencija nije njena članica, turističkoj inspekciji. Uvek ostaje mogućnost da se pokrene tužba pred nadležnim sudom, zbog nastale štete i neispunjenja obaveza u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obligacionim odnosima. Agencija ima pravo da odustane od ugovora u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti na koje ona ne može da utiče – ako je u međuvremenu postalo nebezbedno putovati u zemlju, ako zbog vremenskih ili drugih uslova ne lete avioni, ako je proglašeno ratno stanje, ukoliko je došlo do eskalacije političkih sukoba u zemlji, proglašena epidemija neke bolesti ili ako se ne prijavi dovoljan broj putnika. Na agenciji je da proceni KOLIKI je neophodni broj putnika za realizaciju putovanja, ili se to nalazi u već pomenutim uslovima putovanja. Ukoliko agencija odustaje od putovanja, dužna je da putnika o tome obavesti najmanje 5 dana pred zakazani put i da mu vrati celokupni iznos novca koji je primila od putnika ili da zameni putovanje ukoliko putnik želi tu vrstu kompenzacije.

Agencija je dužna da u roku od 15 dana od dana otkazivanja puta putniku vrati primljeni novac u celosti. Zato se sve više putnika odlučuje za uplatu osiguranja od otkaza putovanja, koje je u savremenom svetu praksa i koje može da košta do 5% od troškova aranžmana, te je na taj način putnik više zaštićen. Iako i agencija i osiguravajuće društvo kažu da će sa ovakvom uplatom povraćaj biti u potpunosti i tada postoji izuzetak, na primer u slučaju smrti roditelja ukoliko nije na istoj adresi kao i putnik koji otkazuje aranžman, neće mu biti nadoknađen iznos celokupnog aramžmana.

Jovana D. Todorović ADVOKAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *