Gde ići?

40. SALON ARHITEKTURE

Svečano otvaranje i dodela nagrada: četvrtak, 29. mart  2018. u 19 časova

Kustos Salona i urednik kataloga: mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos Odseka za arhitekturu i direktor MPU

Organizator: Muzej primenjene umetnosti

Polja budućnosti je pomalo romantičan naslov, bolje reći poetski naslov, pod kojim će se održati jubilarni 40. Salon arhitekture u Muzeju primenjene umetnosti od 29. marta do 5. maja 2018. Izabranim sloganom Polja budućnosti označava se Salon kao mesto, i događaj artikulisanja mišljenja o arhitekturi i arhitektonskoj kulturi. Sa jasnom tendencijom da Salon kao izložba bude afirmativna i aktivistička kritika aktuelnog stanja, iz pozicije arhitekte izlagača i paralelno sa javnim pogledom, a u prilog otvaranja nove perspektive za nova polja arhitekture.

Tematizacijom ovogodišnjeg 40. Salona arhitekture naznačeno je i pitanje imenovanja ove manifestacije u smislu da ona postoji i „diše“ u kontinuitetu već četrdeset četiri godine. Mali paradoks je u tome što se jubilarni broj ovogodišnjeg Salona ne poklapa sa brojem godina od kada je Salon arhitekture osnovan (1974. u Muzeju primenjene umetnosti). Na određeni način, kao i izložba sama, implicira ideju o protoku vremena i očiglednim tokovima arhitekture koji se iščitavaju u tako dugom periodu od četrdeset četiri godine koliko Salon arhitekture postoji. Odnosno, otvara kritičku upitanost kakav je uticaj Salona na kasniji život dela. Prisutna su dva moguća koda, jedan je pozitivan koji ukazuje na važna, trajna dela arhitekture, a drugi je manje afirmativan, jer svedoči o obilju proizvodnje s kratkim rokom trajanja. Možda se uopšteno može povući paralela između izložbe arhitekture i samih zgrada. Kao što i zgrada postoji, sve dok služi svojoj nameni, samo u sadašnjosti, a onda kada se sruši ili preuredi ostaje samo trag u istoriografiji arhitekture sačuvan za buduće vreme. Tako i izložbe arhitekture, koje se uvek održavaju u određenom trenutku u vremenu, i posle demontaže, dokumentuju u memoriji o arhitekturi poruke o sadašnjosti, prošlosti ali i o budućnosti.

Salon arhitekture, kao najznačajnija i popularna domaća arhitektonska manifestacija osim takmičarskog dela, uvek priprema i bogat prateći program sa zanimljivim temama. Posebnu pažnju privlači konkurs za dodatni prateći program, koji je Savet Salona ustanovio pre dve godine, a odnosi se na: tematske panel diskusije, tematski seminar, tematsko predavanje, tematska radionica i slične adekvatne formate za prezentaciju afirmativnih ideja, mišljenja i delovanja. Konkurs traje od 3. do 14. aprila 2018. a izabrani projekti biće prezentovani, iz dana u dan, tokom poslednje nedelje aprila. Studentski programi zastupljeni su već tradicionalnom manifestacijom “Pre Salona” nizom radionica nastalih u saradnji Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Građevinsko tehničkog fakulteta u Nišu (26.03 – 8.4.2015). Atraktivna izložba “Barokni Beograd” koja će dočarati izgled Beograda u periodu 1717-1739. predviđena je za drugu polovinu aprila i trajaće do kraja Salona arhitekture.

Žiri 40. Salona arhitekture, koji se sastoji od uglednih profesionalaca – Ružica Bogdanović, Branko Belaćević, Predrag Milutinović, Veljko Radulović i Snežana Ristić – dodeljuje Grand Prix Salona, nagrade, priznanja i pohvale po kategorijama.

Za ovogodišnji 40. Salon kandidovano je 180 radova u svim kategorijama. Žiri je u zvaničnu selekciju uvrstio 106 radova, od kojih je u konkurenciji za nagrade razvrstano 75 radova u 6 kategorija (konkursni i studentski radovi izlažu se van kategorije za nagrade).

Tokom trajanja 40. Salona arhitekture muzejske publikacije, na temu savremene arhitekture i dizajna, prodavaće se po značajno povoljnijim cenama.

 Sve detaljnije informacije o programu 40. Salona arhitekture biće blagovremeno istaknute na sajtu Muzeja primenjene umetnosti www.mpu.rs

40 Salon arhitekture - Polja buducnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *