Bolje torba u ruci, nego kesa na grani_02

Bolje torba u ruci, nego kesa na grani_02