Nekategorizovano

Prolećno vraćanje forme

Već smo se upoznali sa sjanim timom BeoFizio centra i dragon Tamrom Ristić. Ovoga puta pitali smo Tamaru Ristić više strukovnog fizioteraputa  iz BeoFizio centra kako vratiti ili steći prolećnu formu i osećati se savršeno.

1. Šta je ono što nas najlakše vraća u formu i koje su to vežbe?
Pre izrade individualnog plana, cilj nam je da utvrdimo da li prethodno postoje grupe mišića koje su izrazito slabije u odnosu na druge, pa ukoliko takvih ima, fokusiramo se za početak na njihovo jačanje, a onda postepeno uvodimo celo telo u program vežbi da bi se održao balans među mišićima što je dalje važno i za pravilnu posturu tela.

2.Kako se rešiti malih početnih bolova i ukočenosti?
Ne postoji univerzalan recept koji bi mogao da se primeni na sva stanja jer se sama priroda uzroka bolova i ukočenosti razlikuje od osobe do osobe, pa je najidealnije blagovremeno se obratiti stručnom licu, a naš centar u tom slučaju nudi besplatne konsultacije jer znamo koliko je važno na vreme krenuti sa terapijom ukoliko se uspostavi da je neophodna.

3.Koliko tretmana je dovoljno da se oseti boljitak?
Neki pacijenti već posle prvog tretmana dolaze srećniji zbog smanjenog bola, a nekima je potrebno 5-10 tretmana u zavisnosti od njihovog stanja. Svakako, ono što je korisno da svi znaju jeste, da se kroz prve tri terapije može javiti bezazlena reakcija u vidu pojačanja bola, što ne treba da brine jer svaki organizam isprva drugačije reaguje na terapiju.

4.Da li se i kada kombinuju terapije +vežbe?
Moguća je kombinacija terapija i vežbi ali u fazama kada se akutno stanje smirilo i kada bol izostaje ili je minimalna tako da ne remeti izvođenje vežbi. Važno je da vežbe ne izostaju nakon terapije jer uz njih većim delom održavamo stabilno stanje koje smo prethodno postigli terapijom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *