Gde ići?

Tribina: Emancipacija i progres u YU umetnosti

Četvrtak, 7. februar 2019. u 19:00

Dom omladine Beograda, sala Amerikana

Ciklus tribina: Jugoslavija i emancipacija
Organizacija: Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograda
Govori: Miško Šuvaković, profesor primenjene estetike i teorije umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije  
Moderatorka: Ana Panić, Muzej Jugoslavije/Cejus

U okviru tribinskog programa Jugoslavija i emancipacija koji tokom 2019. godine realizuju Centar za jugoslovenske studije (Cejus) i Dom omladine Beograd prvo predavanje će biti posvećeno emancipatorskim praksama i modelima progresa u jugoslovenskoj umetnosti, komparativno ukazujući na primere iz vremena Kraljevine Jugoslavije i iz SFRJ. Rasprava će biti usmerena na 1) generisanje koncepta jugoslovenske umetnosti, 2) avangardne prakse (dada i zenitizam) i 3) liniju preobražaja: socijalistički realizam, socijalistički modernizam i neoavangarde. Cilj predavanja je da se ukaže na transformacije funkcija i efekata emancipacije i progresa u politici vremena. 

Miško Šuvaković je profesor primenjene estetike i teorije umetnosti. Predaje na Fakultetu za medije i komunikacije. Bavi se teorijom i istorijom moderne i savremene umetnosti. Objavio je više knjiga na srpskom, slovenačkom, hrvatskom i engleskom jeziku.
Ciklus tribina: Jugoslavija i emancipacija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *