Nekategorizovano

Dodatne aktivnosti – važan segment rasta i razvoja dece

Vrtićko doba predstavlja period koji omogućava mališanima priliku da istražuju svoja interesovanja i ispolje svoje potencijale u raznim sportskim, kreativnim, muzičkim, likovnim, intelektualnim i brojnim drugim aktivnostima. Učestvujući u sadržinski različitim programima, kroz igru, deca imaju mogućnosti da budu srećna, da se osećaju zadovoljno, ostvareno i prihvaćeno, da grade odnose poverenja, uvažavanja i prijateljstva, koji su važni za kasniji dečji razvoj. Zbog toga je za decu predškolskog uzrasta izuzetno važno da u kontinuitetu budu uključeni u socijalnu interakciju sa vršnjacima, ali i sa odraslima iz svog okruženja.

U vreme pandemije roditelji, iz bojazni da se dete ne zarazi ili prenese zarazu, često izbegavaju da vode decu u vrtić, a učešće deteta u dodatnim aktivnostima potpuno zanemaruju. Ukoliko je dete zdravo, ovakav model prezaštićenosti dece treba izbegavati. U vreme pandemije virusa Covid 19 najbezbednije rešenje za porodicu, a i za samog mališana je da se sve detetove aktivnosti odvijaju u istom postornom ambijentu vrtića i u okruženju poznatih osoba. Ukoliko vrtić u svom spektru usluga, pored osnovnih sadrži i raznovrsne  eduaktivne, sportske ili korektivne dodatne aktivnosti, onda je to najsigurniji izbor za svaku porodicu. Veoma je važno da deca svoje vreme provode u higijenski proverenim uslovima u kojima se primenjuju sve mere predostrožnosti. Nošenje zaštitnih maski i rukavica je obavezno za osobe koje rade sa decom, a roditeljima je zabranjen ulazak u ustanove u kojima deca borave. S obzirom na to da roditelji nemaju mogućnost da se sami uvere u sprovođenje propisanih higijenskih mera u objektu gde dete boravi, važno je da imaju poverenje u samu ustanovu i zaposlene, kao i da to bude ustanova koja ima adekvatan sanitarni nadzor. Postojanje video nadzora putem kojeg roditelji mogu pratiti svoje dete tokom boravka u vrtiću u mnogme može olakšati ovu situaciju tokom trajanja pandemije.

U Predškolskoj ustanovi „HAPPY KIDS“ se u doba virusa COVID 19 rad sa decom odvija uz strogo poštovanje svih preventivnih mera. Pored aktivnosti koje su osnovne, u radu sa decom realizuje se i niz dodatnih aktivnosti. Posebna briga posvećena je higijenskim merama predostrožnosti, ali i merama lične zaštite odraslih i dece. Na stranici https://happykidsvrtic.rs/usluge/dodatne-usluge/ možete pogledati kompletnu ponudu dodatnih usluga Predškolske usluge „HAPPY KIDS“.

dav

Pored poštovanja svih higijenskih mera, koje su primarne u aktuelnoj situaciji izazvanoj virusom, u Predškolskoj ustanovi „HAPPY KIDS“ jednaka pažnja se poklanja i kvalitetu vaspitno obrazovnog rada sa mališanima, poštovanju dečjih prava, uvažavanju interesovanja i individualnih potreba i mogućnosti dece. Socijalizacija, kao posledica međusobnog kontakta deteta sa vršnjacima je prvi i primarni značaj boravka mališana u kolektivu i zbog toga roditelji ne treba da izbegavaju međusobni kontakt svog deteta sa ostalom decom. Vrtići Predškolske ustanove „HAPPY KIDS“, kao kontrolisane i higijenski adekvatno održavane sredine su bezbedan ambijent za boravak i edukaciju dece predškolskog uzrasta, gde se zaposleni pridržavaju propisanih mera za vreme trajanja pandemije. Mala brojnost dece u grupi je takođe jedna od preventivnih mera, koje se zaposleni u PU „HAPPY KIDS“ strogo pridržavaju.

Uzrast od rođenja deteta do njegove 7. godine je najvažniji period u detovom odrastanju i formiranju ličnosti. Ovo je jedini period života u kome čovek to jest dete poseduje toliko otvorenosti i potencijala da primi uticaje iz spoljašnje sredine. Zbog toga je uloga roditelja i u vreme pandemije, da prati detetova interesovanja i da ih usmerava. Dete nikako ne treba lišavati boravka u vrtiću, niti učešća u bilo kojoj vrsti dodatne aktivnosti. Do sedme godine dete razvija svoj unutrašnji svet pod uticajem spoljašnje sredine, mališana i odraslih iz okruženja. Svaki izgubljeni trenutak ovog perioda dečijeg odrastanja je teško ili skoro nemoguće adekvatno nadoknaditi tokom kasnijeg razvoja deteta.

U svim HAPPY KIDS objektima se primenjuju principi dobre higijenske prakse, o higijeni brine sanitarno-ekološki inženjer, a roditelji imaju pristup online video nadzoru, te tako mogu biti spokojni kada je u pitanju boravak mališana u našim vrtićima.

Dragi roditelji, Predškolska ustanova HAPPY KIDS je i u doba Korone, prava oaza za sigurno odrastanje vašeg deteta u čistom, zdravom i bezbednom okruženju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *