Umetnost

Izložba “LIKOVI” Orjena Đurića

Otvaranje u utorak, 05. septembra u 19:00 
Izložba traje do 15. septembra 2017.
Galerija Doma omladine Beograda

 

Selekcijom generički stvorenih proizvoda i materijala dobijenog industrijskom proizvodnjom, autor pronalazi inspiraciju za stvaranje nove i autentične forme. Kroz eksperiment on gradi takvu celinu koja manipuliše zakonitostima formiranja vizuelnih predstava i time stvara novu morfologiju. U određenom pogledu autor se poigrava sa našom percepcijom utičući na sam način rađanja karaktera u umu posmatrača. Sve ono što smo prepoznali i videli posmatrajući ove radove je zapravo rezultat identifikacije nečeg vrlo ličnog a istovremeno i potpuno stranog u nama samima, dok svaki rad predstavlja izazov za stvaranje jednog novog sveta koji je nalik postojecem ali ujedno i nije jedna njegova verzija.

„Likovi“ predstavljaju rezultat autorovog istraživanja na temu sinteze. U zamenu za bavljenje pitanjem smisla, autor radije uspešno evocira pitanja o tome „Ko i šta smo zapravo mi“ služeći se unverzalnim jezikom. Na granici između čoveka i bića se nalaze one konture koje su nosioci karakternih osobina, a istovremeno i svojstava prirode čije je čovek samo jedan deo.

Orjen Đurić, rođen u Zagrebu 1987 godine. Diplomirao na fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2012 godine, animaciju. Autor mnogobrojnih grafita i murala u Beogradu i regionu. Živi i stvara u Beogradu.

Orjen-Djuric-2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *