Nekategorizovano

Nestlé ubrzava napore da poveća broj žena na rukovodećim pozicijama do 2022.

 Kompanija Nestlé predstavila je akcioni plan čiji je cilj da poveća broj žena na rukovodećim pozicijama na globalnom nivou, a koji dodatno ističe i nadograđuje posvećenost kompanije pružanju jednakih mogućnosti za sve zaposlene.

Poslednjih godina Nestlé je već ostvario napredak u tom području, pa tako na rukovodećim pozicijama danas radi 43 odsto žena. U okviru novog Plana za unapređenje rodne ravnopravnosti (Gender Balance Acceleration Plan), kompanija će posebnu pažnju posvetiti naporima da u okviru 200 najviših rukovodećih pozicija poveća procenat žena, sa dosadašnjih 20 odsto na 30 odsto do 2022. godine.

Mark Schneider, izvršni direktor kompanije Nestlé, ističe: „Radimo ispravnu stvar. Verujemo da će veći diverzitet zaposlenih, sa više žena u vrhu kompanije, ojačati našu inkluzivnu kulturu i učiniti Nestléjoš boljom kompanijom za rad. Postavljamo ciljeve koje možemo meriti, kako bismo bili odgovorni prema sebi.“

U Adriatik regionu, Nestlé zapošljava 717 osoba, od kojih su 57 odsto žene, a 43 odsto muškarci. Kada govorimo o rukovodećim pozicijama, 62 odsto ovih mesta zauzimaju žene, a 38 odsto muškarci. 

„Rodna ravnopravnost je ključna komponenta Nestlé-ovog pristupa različitosti i inkluzivnosti. Kompanija Nestlé u Adriatik regiji odražava ovaj pristup. Različitost i inkluzivnost su deo naše kulture i dokazano motivišu i angažuju zaposlene, što dovodi do visokih performansi i inovacija. To je način na koji poslujemo i jedan je od načina na koji Nestlé živi svoje vrednosti“, izjavila je Yana Mikhailovaregionalna direktorka tržišta jugoistočne Evrope kompanije Nestlé.

Brinući se o rodnoj ravnopravnosti u svim oblastima ljudskih resursa, Nestlé je nedavno uključen u Bloomberg-ov  indeks rodne ravnopravnosti (GEI) iz 2019. Kompanija koristi ovaj povoljan momenat kako bi postavila nove ciljeve i pokrenula dodatne akcije u ovoj oblasti.

Nestlé-ov Plan za unapređenje rodne ravnopravnostijača već postojeću posvećenost kompanije ovom cilju – i žene i muškarci imaće ključnu ulogu u poboljšanju ovog procesa i stvaranju još boljeg mesta za rad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *