Biznis & Finansije Pravni saveti

Kupovina nepokretnosti bez rizika

jovana-todorović

Ukoliko ste se odlučili da kupite stan, bilo da je novogradnja ili stara gradnja neophodno je da prođete nekoliko koraka prilikom njegove kupovine. Prvi korak jeste pronalaženje nepokretnosti koja je idealna za vas i vašu porodicu. Ukoliko rešite da nekretninu kupite preko agencije za nekretnine, kao posrednika, spremite se za proviziju agencije u iznosu od 2% od ugovorene cene nepokretnosti. Ukoliko ipak rešite da je tražite sami, naoružajte se strpljenjem i pozitivnim stavom jer ponuda na tržištu je mala kada se kupuje od direktnih prodavaca. Kada ste pronašli stan koji je idealan i za koji ste spremni da izdvojite određenu svotu novca koja vam je na raspolaganju, neophodno je da proverite da li je navedena nepokretnost uknjižena (ovo je neophodno ukoliko ste kreditni kupac) ili je vanknjižno vlasništvo prodavca.

Kada se utvrdi da su svi uslovi za kupovinu ispunjeni, zakazujete solemnizaciju ugovora kod javnog beležnika sa teritorije suda na kojoj se nepokretnost nalazi. Za overu Ugovora o kupoprodaji, koji predstavlja prvi korak ka sticanju prava svojine, neophodan vam je ugovor koji će vam sačiniti advokat i proveriti svu dokumentaciju u vezi sa kupovinom. Ovaj ugovor možete sačiniti sami, ali je neophodno da vam ga javni beležnik overi. Nakon overe ugovora i isplate kupoprodajne cene, prodavac vas obično uvodi u posed iste, pa ste stekli još jedan uslov ka potpunom sticanju prava svojine.

Da bi se stekla svojina na nepokretnosti, Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, pored overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i isplate kupoprodajne cene, propisuje da je neophodno da nepokretnost bude upisana u nadležni registar katastra nepokretnosti na vaše ime. Postupak pred katastrom nepokretnosti inicira se zahtevom za upis prava svojine. Ono što je neophodno prilikom upisa prava svojine na stanu koji ste kupili je celokupno pravno sledbeništvo od poslednjeg upisa koji je u katastru. Na primer, ako ste kupili stan koji je u vanknjižnom vlasništvu prodavca, neophodan vam je i osnov kako je onaj pre njega stekao nepokretnost . Pored postupka u nadležnom katastru kupovina prvog stana podleže i poreskim obavezama. Ukoliko ste kupac prvog stana oslobođeni ste plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava ili imate pravo na povrat PDV-a za nepokretnost do 40m2 plus 15m2 po članu domaćinstva. Poreska prijava podnosi se u roku od 30 dana od dana overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, Poreskoj upravi na teritoriji na kojoj se nepokretnost nalazi.

Za kupce prvog stana, koji su oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava pored originala ugovora o kupoprodaji nepokretnosti potrebna su i uverenja iz matične knjige rođenih, državljanstvo, uverenje o kretanju prebivališta, uverenja poreskih uprava na kojima je kupac imao prebivalište da nije obveznik poreza na imovinu, overena izjava kupca prvog stana, obrazac IKPS i popunjeni obrazac PPI 4. Sa svim skupljenim papirima podnosi se poreska prijava i donosi rešenje da je kupac oslobođen plaćanja poreza. U najkraćem opisu ovo je put do vašeg stana. Budućim kupcima srećno i oprezno prilikom kupovine, dobro proverite dokumentaciju pre nego što se upustite u avanturu i vodite računa o svemu.

Tekst: Jovana TodorovićJovana-Todorović-za-web_mini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *